YT Glass - шаблон joomla Скрипты

Община Банско

„Организиране на морски летен лагер във връзка с изпълнение на Дейност 4, по проект BG051РО001-4.2.03-1045 „За по-добро бъдеще”. Дейността е организирана от 01.07.2010 г. до 31.07.2010 г. за 260 човека, групирани на смени по 6 нощувки, като всяка от смените включва следното: - Транспортен превоз с автобус в двете посоки /желана дестинация Бургаска област/; - Настаняване в хотел на база пълен пансион - 6 нощувки на смяна; Предоставяне на седмично меню, като размерът на дневните стойностни хранителни оклади се определя съобразно действащите рецептурници за ученическо хранене, физиологичните норми за хранене, утвърдени от Министъра на здравеопазването и пазарните цени на хранителните продукти. Хотелската база: категоризирана; отдалечена от централни пътища; липса на питейни заведения в близост до хотела; наличие на дворно място, с условия за организиране на игри и спорт; собствен транспорт до плажа; осигуряване на защитена и контролирана среда. - Вътрешен транспорт; - Осигуряване на медицински персонал по време на летния лагер, както и необходими медикаменти и консумативи за зареждане на шкаф за спешна медицинска помощ, медицинска чанта и оборудване на лекарски кабинет; - Спасител; - Групова застраховка.

Обучение за работодатели „Социални услуги и социална икономика”с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Банско и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. Двудневно за общо 20 души, включва наем на и оборудване на зала – 2 дни; обяд – 20 души; кафе – пауза /2 бр. Х 2 дни х 20 учасника/ – 80 броя.