YT Glass - шаблон joomla Скрипты

Агенция Хора с Увреждания

Осигуряване на логистика за обучения в рамките на Проект BG051PO001 -  6.2.06 „Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България” за целите на проекта на Агенцията за хората с увреждания, във връзка с изпълнение на Договор № BG051PO001 -  6.2.06.