YT Glass - шаблон joomla Скрипты

Конференция - гр . Харманли

„Организиране на конференция и осигуряване на информация и публичност по следните обособени позиции: Обособена позиция 1/ Организиране на една еднодневна откриваща конференция и Обособена позиция 2/ Дизайн и отпечатване на рекламни материали”, в рамките на проект „Мерки за опазването на здравето на градското население с цел превенция, чрез прилагане на насоки за използване на нови технологии” с акроним /Превантивно електронно здравеопазване/ PRE E HEALTH, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В1.13.05 от 30.03.2011 г. от Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция 2007-2013 г.