YT Glass - шаблон joomla Скрипты

Община Кресна

Закриваща конференция на Община Кресна по проект „Дейности за учене през целия живот за повишаване на професионалните умения” с акроним LIFELONG TRAINING, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В1.31.07 от 30.03.2011 г. от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.